Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 23/04/18 - 27/04/18
Επόμενη Εβδ.

23/04/18

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

24/04/18

Δεν υπάρχει μάθημα

25/04/18

10:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

26/04/18

Δεν υπάρχει μάθημα

27/04/18

11:30 - 13:30:

ΟΔΓΕ Ι, εργαστήριο
(Dimitrios Kremmydas)


Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα