Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 27/01/20 - 31/01/20
Επόμενη Εβδ.

27/01/20

18:00 - 20:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

28/01/20

Δεν υπάρχει μάθημα

29/01/20

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

30/01/20

11:00 - 14:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

31/01/20

11:00 - 14:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)


Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα