Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 23/10/17 - 27/10/17
Επόμενη Εβδ.

23/10/17

Δεν υπάρχει μάθημα

24/10/17

Δεν υπάρχει μάθημα

25/10/17

Δεν υπάρχει μάθημα

26/10/17

Δεν υπάρχει μάθημα

27/10/17

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

09:00 - 17:30:

Έρευνα
(Andreas Drichoytis)


Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα