Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 04/10/21 - 08/10/21
Επόμενη Εβδ.

04/10/21

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

05/10/21

14:00 - 17:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

06/10/21

Δεν υπάρχει μάθημα

07/10/21

Δεν υπάρχει μάθημα

08/10/21

Δεν υπάρχει μάθημα

Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα