Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 07/11/22 - 11/11/22
Επόμενη Εβδ.

07/11/22

11:00 - 14:30:
Τμ. Α.Ο.Α. Eξ. 7
Φροντιστηριακές ασκήσεις ΟΔΓΕ Ι
(Ioannis Gousios)

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

08/11/22

11:30 - 14:00:
Τμ. Α.Ο.Α. Eξ. 9
Οικονομετρία ΙΙ
(Ioannis Gousios)

14:00 - 17:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

09/11/22

Δεν υπάρχει μάθημα

10/11/22

Δεν υπάρχει μάθημα

11/11/22

Δεν υπάρχει μάθημα

Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα