Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 16/01/23 - 20/01/23
Επόμενη Εβδ.

16/01/23

11:00 - 14:30:
Τμ. Α.Ο.Α. Eξ. 7
Φροντιστηριακές ασκήσεις ΟΔΓΕ Ι
(Ioannis Gousios)

17/01/23

09:30 - 11:30:

Έρευνα
(Andreas Drichoytis)

11:30 - 13:30:
Τμ. Α.Φ.Π. & Γ.Μ. Eξ. 9
Εξετάσεις ΟΔΓΕ
(Ioannis Gousios)

13:30 - 16:00:

Έρευνα
(Andreas Drichoytis)

18/01/23

09:30 - 16:00:

ΚΕΔΙΒΙΜ
(Konstantinos Tsimpoukas)

19/01/23

09:30 - 16:00:

Έρευνα
(Andreas Drichoytis)

20/01/23

09:30 - 16:00:

Έρευνα
(Andreas Drichoytis)


Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα