Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 17/12/18 - 21/12/18
Επόμενη Εβδ.

17/12/18

Δεν υπάρχει μάθημα

18/12/18

Δεν υπάρχει μάθημα

19/12/18

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

20/12/18

10:30 - 13:30:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

21/12/18

Δεν υπάρχει μάθημα

Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα