Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 19/11/18 - 23/11/18
Επόμενη Εβδ.

19/11/18

Δεν υπάρχει μάθημα

20/11/18

Δεν υπάρχει μάθημα

21/11/18

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

22/11/18

10:30 - 13:30:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

23/11/18

Δεν υπάρχει μάθημα

Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα