Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 28/11/22 - 02/12/22
Επόμενη Εβδ.

28/11/22

11:00 - 14:30:
Τμ. Α.Ο.Α. Eξ. 7
Φροντιστηριακές ασκήσεις ΟΔΓΕ Ι
(Ioannis Gousios)

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

08:00 - 11:00:

training
(Andreas Drichoytis)

29/11/22

11:30 - 14:00:
Τμ. Α.Ο.Α. Eξ. 9
Οικονομετρία ΙΙ
(Ioannis Gousios)

14:00 - 17:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

30/11/22

09:00 - 16:00:

Έρευνα Συμπεριφοράς Καταναλωτή
(Andreas Drichoytis)

01/12/22

09:00 - 16:30:

Έρευνα Συμπεριφοράς Καταναλωτή
(Andreas Drichoytis)

02/12/22

09:00 - 15:30:

Έρευνα Συμπεριφοράς Καταναλωτή
(Andreas Drichoytis)


Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα