Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 31/12/18 - 04/01/19
Επόμενη Εβδ.

31/12/18

Δεν υπάρχει μάθημα

01/01/19

Δεν υπάρχει μάθημα

02/01/19

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

03/01/19

10:30 - 13:30:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

04/01/19

Δεν υπάρχει μάθημα

Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα