Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ισόγειο Ευελπίδη (Αίθουσα ΑΟΑ)
Εβδομάδα: 27/03/23 - 31/03/23
Επόμενη Εβδ.

27/03/23

14:30 - 16:30:
Τμ. Α.Ο.Α. Eξ. 8
Παράγωγα με εφαρμογές στην εφοδ. αλυσίδα
(Eleytherios Nellas)

28/03/23

14:30 - 17:30:
Τμ. Α.Ο.Α. Eξ. 8
Παράγωγα με εφαρμογές στην εφοδ. αλυσίδα
(Eleytherios Nellas)

29/03/23

Δεν υπάρχει μάθημα

30/03/23

Δεν υπάρχει μάθημα

31/03/23

Δεν υπάρχει μάθημα

Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα