Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ισόγειο Ευελπίδη (Αίθουσα ΑΟΑ)
Εβδομάδα: 10/12/18 - 14/12/18
Επόμενη Εβδ.

10/12/18

11:00 - 13:00:

ERASMUS - OR
(Dimitrios Kremmydas)

11/12/18

Δεν υπάρχει μάθημα

12/12/18

Δεν υπάρχει μάθημα

13/12/18

Δεν υπάρχει μάθημα

14/12/18

Δεν υπάρχει μάθημα

Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα