Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ισόγειο Ευελπίδη (Αίθουσα ΑΟΑ)
Εβδομάδα: 13/03/23 - 17/03/23
Επόμενη Εβδ.

13/03/23

14:30 - 16:30:
Τμ. Α.Ο.Α. Eξ. 8
Παράγωγα με εφαρμογές στην εφοδ. αλυσίδα
(Eleytherios Nellas)

14/03/23

14:30 - 17:30:
Τμ. Α.Ο.Α. Eξ. 8
Παράγωγα με εφαρμογές στην εφοδ. αλυσίδα
(Eleytherios Nellas)

15/03/23

Δεν υπάρχει μάθημα

16/03/23

Δεν υπάρχει μάθημα

17/03/23

Δεν υπάρχει μάθημα

Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα