Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ισόγειο Ευελπίδη (Αίθουσα ΑΟΑ)
Εβδομάδα: 26/09/22 - 30/09/22
Επόμενη Εβδ.

26/09/22

11:00 - 16:00:

Πρόγραμμα
(Konstantinos Tsimpoukas)

27/09/22

09:00 - 16:00:

Πρόγραμμα
(Konstantinos Tsimpoukas)

28/09/22

Δεν υπάρχει μάθημα

29/09/22

Δεν υπάρχει μάθημα

30/09/22

Δεν υπάρχει μάθημα

Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα