Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ισόγειο Ευελπίδη (Αίθουσα ΑΟΑ)
Εβδομάδα: 30/09/19 - 04/10/19
Επόμενη Εβδ.

30/09/19

Δεν υπάρχει μάθημα

01/10/19

09:00 - 17:00:

εκπαίδευση στελεχών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (CECRA)
(Alexandros Koutsouris)

02/10/19

09:00 - 17:00:

εκπαίδευση στελεχών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (CECRA)
(Alexandros Koutsouris)

03/10/19

09:00 - 17:00:

εκπαίδευση στελεχών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (CECRA)
(Alexandros Koutsouris)

04/10/19

09:00 - 17:00:

εκπαίδευση στελεχών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (CECRA)
(Alexandros Koutsouris)


Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα