Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 04/02/19 - 08/02/19
Επόμενη Εβδ.

04/02/19

Δεν υπάρχει μάθημα

05/02/19

Δεν υπάρχει μάθημα

06/02/19

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

07/02/19

10:30 - 13:30:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

08/02/19

11:00 - 14:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)


Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα