Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 28/01/19 - 01/02/19
Επόμενη Εβδ.

28/01/19

Δεν υπάρχει μάθημα

29/01/19

Δεν υπάρχει μάθημα

30/01/19

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

31/01/19

10:30 - 13:30:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

01/02/19

Δεν υπάρχει μάθημα

Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα