Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 21/01/19 - 25/01/19
Επόμενη Εβδ.

21/01/19

Δεν υπάρχει μάθημα

22/01/19

Δεν υπάρχει μάθημα

23/01/19

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

24/01/19

10:30 - 13:30:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

25/01/19

17:00 - 20:00:

εξετάσεις ΟΔΓΕ ΙΙ
(Dimitrios Kremmydas)


Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα