Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 14/01/19 - 18/01/19
Επόμενη Εβδ.

14/01/19

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

15/01/19

Δεν υπάρχει μάθημα

16/01/19

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

17/01/19

10:30 - 13:30:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

18/01/19

11:00 - 14:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)


Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα