Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 18/02/19 - 22/02/19
Επόμενη Εβδ.

18/02/19

09:30 - 12:30:
Τμ. Α.Ο.Α. Eξ. 8
Πειραματική Οικονομική
(Andreas Drichoytis)

19/02/19

Δεν υπάρχει μάθημα

20/02/19

15:30 - 17:00:
Τμ. Α.Ο.Α. Eξ. 8
Πειραματική Οικονομική
(Andreas Drichoytis)

21/02/19

Δεν υπάρχει μάθημα

22/02/19

14:30 - 16:30:

ΟΔΓΕ ΙΙ, εργαστήριο
(Dimitrios Kremmydas)


Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα