Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 25/02/19 - 01/03/19
Επόμενη Εβδ.

25/02/19

09:30 - 12:30:
Τμ. Α.Ο.Α. Eξ. 8
Πειραματική Οικονομική
(Andreas Drichoytis)

14:30 - 16:30:

ΟΔΓΕ ΙΙ, εργαστήριο
(Dimitrios Kremmydas)

26/02/19

09:30 - 11:30:

Πειραματική
(Andreas Drichoytis)

27/02/19

15:30 - 17:00:
Τμ. Α.Ο.Α. Eξ. 8
Πειραματική Οικονομική
(Andreas Drichoytis)

28/02/19

Δεν υπάρχει μάθημα

01/03/19

14:30 - 16:30:

ΟΔΓΕ ΙΙ, εργαστήριο
(Dimitrios Kremmydas)


Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα