Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 24/01/22 - 28/01/22
Επόμενη Εβδ.

24/01/22

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

25/01/22

14:00 - 17:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

26/01/22

Δεν υπάρχει μάθημα

27/01/22

10:00 - 14:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

28/01/22

11:00 - 14:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)


Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα