Αναζήτηση Ωραρίου

Συμπληρώστε τα Στοιχεία σας

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός Χρήστη:

Εισαγωγή

Το site έχει σχεδιαστεί για Mozilla Firefox

: , : Pick a date, :

Αναζήτηση Ωραρίου ...

Προηγούμενη Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα PcLab ΑΟΑ - Κεντρικό κτίριο
Εβδομάδα: 31/01/22 - 04/02/22
Επόμενη Εβδ.

31/01/22

Δεν υπάρχει μάθημα

01/02/22

Δεν υπάρχει μάθημα

02/02/22

Δεν υπάρχει μάθημα

03/02/22

Δεν υπάρχει μάθημα

04/02/22

18:00 - 21:00:

Μάθημα ΜΒΑ
(MBA Agricultural University of Athens)


Εκκρεμή Αιτήματα   Εγκεκριμένα Αιτήματα