Γενικά για την Τηλεκπαίδευση στο Γ.Π.Α

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που είναι αφιερωμένος στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ο δικτυακός τόπος http://teledu.aua.gr αποσκοπεί στο να ενημερώσει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης που παρέχει το Ίδρυμα με στόχο τη διεξαγωγή διαλέξεων από απόσταση και τη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού μέσω Διαδικτύου.

Ο δικτυακός τόπος http://teledu.aua.gr αναπτύχθηκε  στα πλαίσια του έργου Ενσωμάτωση της Τηλεκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία του ΓΠΑ της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Έχει ως στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς σχετικά με υλικό που αφορά στην:

  • Ενημέρωση και αξιοποίηση των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης από το διδακτικό προσωπικό του ΓΠΑ.
  • Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού των Τμημάτων/Εργαστηρίων του ΓΠΑ για την υποστήριξη των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον  Καθηγητή κ. Α. Σιδερίδη (as [at] aua [dot] gr).


Πραγματοποιηθήσες Τηλε-συνεδρίες Ανακοινώσεις

  • Τηλεσυνεδρία Α
  • Τηλεσυνεδρία Β
  • Τηλεσυνεδρία Γ

Πρόγραμμα Συνεδριών Τηλεκπαίδευσης

Ημ/νια: Pick a date OK
Intesa Consumatori
Ομάδα Τηλεκπαίδευσης