Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης
 


Οι υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης που παρέχει το ΓΠΑ, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, βασικές υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης και συμπληρωματικές υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης.

Οι βασικές υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης περιλαμβάνουν:

  • Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
  • Τηλεδιάσκεψη (σύγχρονη τηλεκπαίδευση)
  • Βιντεοσκόπηση, ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση εκπαιδευτικού υλικού
  • Διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού κατ’ απαίτηση μέσω Διαδικτύου
  • Ζωντανές μεταδόσεις μέσω Διαδικτύου

Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης περιλαμβάνουν:

  • Τηλεφωνία μέσω του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet)
  • Σύστημα ηλεκτρονικής δοκιμασίας αυτοαξιολόγησης
  • Σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης αιθουσών τηλεκπαίδευσης

Πρόγραμμα Συνεδριών Τηλεκπαίδευσης

Ημ/νια: Pick a date OK
Intesa Consumatori
Ομάδα Τηλεκπαίδευσης