Οδηγός Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης για το Διδακτικό Προσωπικό
 


Περιεχόμενα
 

 

 


1. Σκοπός

Ο οδηγός αυτός αποσκοπεί στην ενημέρωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ και ιδιαίτερα των διδασκόντων για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης που παρέχει το Πανεπιστήμιο για τη διεξαγωγή διαλέξεων από απόσταση και τη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού μέσω Διαδικτύου. Σημειώνεται ότι ο όρος τηλεκπαίδευση αναφέρεται σε κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία επιτρέπει στο διδάσκοντα και τους εκπαιδευόμενους (φοιτητές) να ολοκληρώσουν εκπαιδευτικές και μαθησιακές διαδικασίες/λειτουργίες, ενώ βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο, πιθανά και χρόνο.

Οι υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης που παρέχει το ΓΠΑ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, βασικές υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης και συμπληρωματικές υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης.

Οι βασικές υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης περιλαμβάνουν:

 • Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.
 • Τηλεδιάσκεψη (Σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Βιντεοσκόπηση, ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση εκπαιδευτικού υλικού.
 • Διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού κατ’ απαίτηση μέσω Διαδικτύου.
 • Ζωντανές μεταδόσεις μέσω Διαδικτύου.

Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης περιλαμβάνουν:

 • Τηλεφωνία μέσω του ακαδημαϊκού Διαδικτύου.
 • Σύστημα ηλεκτρονικής δοκιμασίας αυτοαξιολόγησης.
 • Σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης αιθουσών τηλεκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο δικτυακό τόπο http://teledu.aua.gr


2. Βασικές Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης

2.1 Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

2.1.1 Περιγραφή

Το ΓΠΑ προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, eClass ΓΠΑ. Η πλατφόρμα eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων και είναι διαθέσιμη από τη διεύθυνση http://eclass.aua.gr.

Για διδάσκοντες

Κάθε διδάσκων με το eClass μπορεί να:

 • Δημοσιεύει το εκπαιδευτικό υλικό - έγγραφα με οποιαδήποτε μορφή (Word, PDF, HTML, βίντεο κλπ.).
 • Δημοσιεύει ανακοινώσεις και να τις αποστέλλει στους φοιτητές/ εκπαιδευόμενους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις εργασίες τους.
 • Δημιουργεί ομάδες εργασίας καθώς και περιοχές δημόσιας ή ιδιωτικής συζήτησης.
 • Οργανώνει ηλεκτρονικά τις εργασίες των φοιτητών.
 • Συνθέτει ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.
 • Δημιουργεί πρόγραμμα εργασιών με αντίστοιχες προθεσμίες.
 • Δημιουργεί συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους.

Διαδικασία εγγραφής

Στην ιστοσελίδα http://eclass.aua.gr/ επιλέξτε "Αίτηση Καθηγητή". Τα στοιχεία πρόσβασης θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού ελεγχθεί η εγκυρότητα των στοιχείων της αίτησης.

Χρήση πλατφόρμας

Αφού λάβατε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα στοιχεία πρόσβασης, συνδεθείτε στην ιστοσελίδα http://eclass.aua.gr καταχωρίζοντας τα ανωτέρω στοιχεία στα πεδία όνομα χρήστη και συνθηματικό. Συμβουλευτείτε τα "Εγχειρίδια" στο τμήμα "Εγχειρίδιο Καθηγητή" για αναλυτικές πληροφορίες στη χρήση της πλατφόρμας.

Για φοιτητές

Ο φοιτητής/εκπαιδευόμενος (χρήστης) μπορεί να εγγραφεί σε όσα μαθήματα επιθυμεί, να μελετήσει το ψηφιακό υλικό, να συμμετάσχει σε ομάδες συζητήσεων, να παραδώσει τις εργασίες του και να ελέγξει την πρόοδό του απαντώντας σε ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.

Διαδικασία εγγραφής

Στην ιστοσελίδα http://eclass.aua.gr επιλέξτε "Εγγραφή Χρήστη". Στη συνέχεια, καταχωρείστε την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουκαι τον κωδικό πρόσβασης (password).

Χρήση πλατφόρμας

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής, μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα eClass και να χρησιμοποιείτε στην ιστοσελίδα http://eclass.aua.gr/. Συμβουλευτείτε το "Εγχειρίδιο Χρήστη" για αναλυτικές πληροφορίες στη χρήση της πλατφόρμας.

2.1.2 Υπεύθυνοι υποστήριξης της Υπηρεσίας

·        Θ. Μακρανδρέου, Τεχνικός Υπεύθυνος Δικτύων της Μονάδας Δικτύου-Διαδικτύου-Μηχανογράφησης, Τηλ.: 210 529 4202, E-mail: thanos@aua.gr

·        Μ. Χατζηγεωργιάδης, Τεχνικός Δικτύων, Εργαστήριο Πληροφορικής, Τηλ.: 210 529 4204,
E-mail: mc@aua.gr

 

2.2 Τηλεδιάσκεψη (Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

2.2.1 Περιγραφή

Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης επιτρέπουν την πραγματοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων και ημερίδων ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων (εκπαιδευτών, εκπαιδευόμενων). Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης επιτρέπουν σύγχρονη (σε πραγματικό χρόνο) επικοινωνία μεταξύ δύο, ή περισσοτέρων απομακρυσμένων χώρων τηλεδιάσκεψης, με δυνατότητες ανταλλαγής εικόνας, ήχου, βίντεο και δεδομένων μέσω του Διαδικτύου. Ο βαθμός διαδραστικής αλληλεπίδρασης είναι υψηλός και υποστηρίζεται η αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων με όλους τους τρόπους της κλασικής αίθουσας, όπως ερωτήσεις και απαντήσεις. Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για συνεργασίες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας από απόσταση.

 

Διαθέσιμος Εξοπλισμός

Το ΓΠΑ διαθέτει για τις ανάγκες των υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης τον κάτωθι εξοπλισμό:

 • Δύο αίθουσες τηλεκπαίδευσης, την Αίθουσα Βιβλιοθήκης & το Αμφιθέατρο Σίδερη.
 • Δύο συστήματα τηλεδιάσκεψης.
 • Ένα φορητό σύστημα τηλεδιάσκεψης.

Ο ανωτέρω εξοπλισμός παρέχει δυνατότητες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, να επικοινωνούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο. Αναλυτικότερα, υποστηρίζεται η αμφίδρομη επικοινωνία αιθουσών, γραφείων ΓΠΑ και υπαίθρου μέσω της μετάδοσης εικόνας, ήχου, παρουσιάσεων κλπ.

Η Αίθουσα Βιβλιοθήκης είναι χωρητικότητας 90 ατόμων και διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό:

·              Δύο υπολογιστικά συστήματα με DVD Player και το αντίστοιχο λογισμικό για την υποστήριξη των εργασιών της τηλεκπαίδευσης.

·              Σύστημα τηλεδιάσκεψης με κωδικοποιητή Emblaze-VCON HD3000.

·              Μίκτη ήχου.

·              Οπτικοποιητή προβολής σελίδων και άλλων αντικειμένων.

·              Σύστημα Video VHS.

·              Κασετόφωνο.

·              Ψηφιακές κάμερες SONY, μια κάμερα εκπαιδευτή και μια κάμερα εκπαιδευομένων.

·              Ασύρματα μικρόφωνα.

Το Αμφιθέατρο Σίδερη διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό:

·              Υπολογιστικό σύστημα με DVD Player και το αντίστοιχο λογισμικό για την υποστήριξη των εργασιών της τηλεκπαίδευσης.

·              Σύστημα τηλεκπαίδευσης/τηλεδιάσκεψης με κωδικοποιητή SONY PCS-3000.

·              Βίντεοκάμερα.

·              Μίκτη βίντεο.

·              Μικροφωνική εγκατάσταση.

·              Συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.

·              Συσκευή αναπαραγωγής DVD.

·              Κασετόφωνο.

·              Ψηφιακές κάμερες SONY, μία κάμερα εκπαιδευτή και μία κάμερα εκπαιδευομένων.

·              Ασύρματα μικρόφωνα.

·              Προβολέα.

Το ΓΠΑ διαθέτει δύο συστήματα τηλεδιάσκεψης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν ανάγκες διεξαγωγής συνεδριών τηλεδιάσκεψης από οποιοδήποτε Εργαστήριο του ΓΠΑ προς τις Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν:

·        Λογισμικού Η.323 Emblaze-VCON vPoint HD.

·        Κάμερα PTΖ.

·        Κάμερα μικροσκοπίου.

·        Επιτραπέζιο μικρόφωνο/ηχείο.

Ο παραπάνω εξοπλισμός αξιοποιείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή του ενδιαφερόμενου Εργαστηρίου ο οποίος διαθέτει τα κατωτέρω ελάχιστα στοιχεία: Επεξεργαστή Intel Pentium 4 με τεχνολογία Hyperthreading, ταχύτητα ρολογιού τουλάχιστον 2.8 GHz, μνήμη 512 ΜΒ και υποσύστημα γραφικών με υποστήριξη DirectX 9.0, με δύο τουλάχιστον θύρες USB 2.0 για το κλειδί ασφαλείας του λογισμικού.

Το ΓΠΑ διαθέτει φορητό σύστημα τηλεδιάσκεψης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ανάγκες διεξαγωγής συνεδριών τηλεδιάσκεψης σε εργαστηριακούς χώρους και στην ύπαιθρο και αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

·        Φορητός Υπολογιστής HP nc6320 Business Notebook PC (RH368EA).

·        Κάμερα PTΖ (Pan/Tilt/Zoom) Sony EVI-D70.

·        Κάμερα μικροσκοπίου.

·        Ασύρματο μικρόφωνο.

·        Ασύρματο ακουστικό.

·        Επιτραπέζιο μικρόφωνο/ηχείο (Polycom Soundpoint PC).

·        Λογισμικό Η.323 Emblaze-VCON vPoint HD.

·        Γέφυρα ασύρματης δικτύωσης.

·        Καλώδιο προέκτασης τροφοδοσίας.

·        Συνδυασμός μπαταρίας 24V και inverter/battery charger.

·        Βαλίτσα μεταφοράς.

Υποστηριζόμενα σενάρια τηλεκπαίδευσης

Ο εξοπλισμός του ΓΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση διαφόρων σεναρίων τηλεκπαίδευσης/τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο και με πλήρη οπτικο-ακουστική επαφή μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων. Υποστηρίζει τις παρακάτω συνδέσεις (σενάρια):

·        Σύνδεση μεταξύ δύο σημείων, ένα προς ένα (point to point):

§               Αίθουσα τηλεκπαίδευσης ΓΠΑ - Εργαστήριο ή γραφείο καθηγητή/ερευνητή ΓΠΑ

§               Αίθουσα τηλεκπαίδευσης ΓΠΑ - Αίθουσα τηλεκπαίδευσης άλλου ΑΕΙ/ Ερευνητικού Ιδρύματος της χώρας ή του εξωτερικού.

§               Αίθουσα τηλεκπαίδευσης ΓΠΑ - Παραγωγική μονάδα της χώρας.

§               Αίθουσα τηλεκπαίδευσης ΓΠΑ - Εργαστήριο ή γραφείο καθηγητή/ερευνητή άλλου ΑΕΙ ή Ερευνητικού Ιδρύματος της χώρας ή του εξωτερικού.

§               Εργαστήριο ή γραφείο καθηγητή/ερευνητή ΓΠΑ - Εργαστήριο ή Γραφείο καθηγητή/ερευνητή άλλου ΑΕΙ ή Ερευνητικού Ιδρύματος της χώρας ή του εξωτερικού.

§               Εργαστήριο ή γραφείο καθηγητή/ερευνητή ΓΠΑ - Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης άλλου ΑΕΙ/Ερευνητικού Ιδρύματος της χώρας ή του εξωτερικού.

·        Σύνδεση μεταξύ πολλών σημείων (multi-point), ένα προς πολλά ή πολλά προς πολλά:

§               Αίθουσα τηλεκπαίδευσης ΓΠΑ - Αίθουσες τηλεκπαίδευσης άλλων ΑΕΙ της χώρας ή/και του εξωτερικού.

§               Αίθουσα τηλεκπαίδευσης ΓΠΑ - Αίθουσες τηλεκπαίδευσης άλλων ΑΕΙ της χώρας ή/και του εξωτερικού και γραφεία καθηγητών/ερευνητών.

§               Αίθουσα τηλεκπαίδευσης ΓΠΑ - Αίθουσες τηλεκπαίδευσης άλλων ΑΕΙ της χώρας ή/και του εξωτερικού και παραγωγική μονάδα της χώρας.

Σχεδιασμός και υλοποίηση σεναρίων

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σεναρίου τηλεκπαίδευσης στο ΓΠΑ θα πρέπει να ορισθούν και να καταγραφούν από το διδάσκοντα, σε συνεργασία με το Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου του ΓΠΑ, ορισμένα στοιχεία όπως:

§         Υπεύθυνος Καθηγητής: Όνομα διδάσκοντα.

§         Χρόνος πραγματοποίησης: Ημερομηνία πραγματοποίησης του σεναρίου.

§         Διάρκεια: Συνολική διάρκεια του σεναρίου τηλεκπαίδευσης.

§         Κατηγορία: Μοντέλο τηλεκπαίδευσης δηλαδή διάλεξη, σεμινάριο, μάθημα, συνεργασία ερευνητών, επίδειξη πειράματος κλπ.

§         Αριθμός σημείων: Πλήθος συνδεόμενων σημείων, π.χ. αίθουσα τηλεκπαίδευσης ΓΠΑ με αίθουσες τηλεκπαίδευσης άλλου ΑΕΙ/ Ερευνητικού Ιδρύματος της χώρας ή του εξωτερικού.

§         Πού απευθύνεται: Ομάδα προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, ερευνητών κ.ά.

§         Ρόλοι – συμμετέχοντες: Ορίζεται το πλήθος και ο ρόλος των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, σε μια σύγχρονη τηλεκπαίδευση δύο σημείων, μπορεί να συμμετάσχουν ένας συντονιστής, δύο υπεύθυνοι τεχνικής υποστήριξης (ένας σε κάθε σημείο), ένας ομιλητής και αριθμός φοιτητών σε κάθε ένα από τα δύο σημεία.

§         Εκπαιδευτικό υλικό - υλικό υποστήριξης: Περιγράφεται το εκπαιδευτικό ή άλλο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να είναι στη διάθεση του διδάσκοντα τα κατάλληλα μέσα για την επίδειξη του εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. powerpoint, video, φωτογραφίες, ηχητικά αποσπάσματα).

§         Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας: Λεπτομερής καταγραφή όλης της διαδικασίας π.χ. ενέργειες των ομιλητών, χρόνος που θα διαρκέσει η κάθε ενέργεια.

§         Ορισμός Τεχνικού Τηλεκπαίδευσης για το Τμήμα/Εργαστήριο: Θα αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του υπευθύνου καθηγητή και των τεχνικών τηλεκπαίδευσης του ΓΠΑ και θα υποστηρίζει τους εισηγητές κατά την διάρκεια της συνεδρίας (π.χ. μοίρασμα μικροφώνων, φυλλαδίων, εγκατάσταση παρουσιάσεων στον Η/Υ).

Προκειμένου ένα μέλος ΔΕΠ να διοργανώσει μια συνεδρία τηλεκπαίδευσης θα πρέπει να ακολουθήσει τα επόμενα βήματα:

Βήμα 1: Να συμπληρώσει τη φόρμα για το σχεδιασμό σεναρίων τηλεκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο δικτυακό τόπο http://teledu.aua.gr, όπου θα βρείτε τον «Οδηγό για το Σχεδιασμό Σεναρίων Τηλεκπαίδευσης στο ΓΠΑ».

Βήμα 2:      Να κάνει κράτηση της αίθουσας τηλεκπαίδευσης μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης αιθουσών τηλεκπαίδευσης στη διεύθυνση http://teledu.aua.gr/auaclass/

Βήμα 3:      Να ενημερώσει τους υπεύθυνους τεχνικής υποστήριξης του ΓΠΑ για την υπηρεσία (βλέπε παράγραφο 2.2.2).

2.2.2 Υπεύθυνοι υποστήριξης της Υπηρεσίας

Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου ΓΠΑ

·        Κ. Δαλιάνη, Τεχνικός Δικτύων, Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου, Τηλ.: 210 529 4889,
E-mail: kate@aua.gr

·        Π. Μούρτος, Τεχνικός Δικτύων, Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου, Τηλ.: 210 529 4887,
E-mail: takism@aua.gr

·        Ι. Βελάγκος, Τεχνικός Δικτύων, Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου, Τηλ.: 210 529 4887, E-mail: gvelagos@aua.gr

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet

Στο Κέντρο Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (ΚΥΜΑ) του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) ή αλλιώς ΚΥΜΑ/GUnet έχει δημιουργηθεί μια πρότυπη αίθουσα τηλεκπαίδευσης η οποία μπορεί να διατεθεί σε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η χρήση της υπηρεσίας απαιτεί τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου διδάσκοντος στο χώρο του Κέντρου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο δικτυακό τόπο http://mc.gunet.gr


2.3 Βιντεοσκόπηση, ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Κατεβάστε απο εδώ τον Αναλυτικό Οδηγό Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού

2.3.1 Περιγραφή

Η ύπαρξη βίντεο υψηλής ποιότητας από διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστηριακά μαθήματα (π.χ. πειράματα, ασκήσεις), επιτρέπει τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού με οπτικο-ακουστικό υλικό, το οποίο μπορεί να είναι διαθέσιμο, για μελέτη από τους φοιτητές. Στη συνέχεια, το βιντεοσκοπημένο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να μετατραπεί από την πρωτογενή του μορφή (αναλογική ή ψηφιακή), σε ψηφιακή μορφή κατάλληλα κωδικοποιημένη και να πραγματοποιηθεί μοντάζ στο βίντεο της διάλεξης ή των εργαστηριακών μαθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να αντικατασταθούν, να μετακινηθούν ή να αφαιρεθούν τμήματα της βιντεοσκοπημένης διάλεξης ώστε το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των διδασκόντων.

Το ψηφιακό βίντεο που θα παραχθεί από τη βιντεοσκόπηση των διαλέξεων ή των εργαστηριακών μαθημάτων μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή CD/DVD ή να μετατραπεί σε άλλη μορφή για τη διάθεσή του στους φοιτητές μέσω του Διαδικτύου. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει το εκπαιδευτικό υλικό σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή μπορεί να είναι διαθέσιμο στους φοιτητές είτε σε μορφή CD/DVD, είτε μέσω του Διαδικτύου.

Για την υποστήριξη της υπηρεσίας βιντεοσκόπησης, ψηφιοποίησης και κωδικοποίησης εκπαιδευτικού υλικού, το Εργαστήριο Πληροφορικής σε συνεργασία με το Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου παρέχει:

·         Σεμινάρια βιντεοσκόπησης διαλέξεων και εργαστηριακών μαθημάτων (πειραμάτων, ασκήσεων), για τους τεχνικούς των Εργαστηρίων του ΓΠΑ καθώς και γενικότερα για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ.

·         Σεμινάρια επεξεργασίας εικόνας, βίντεο, ήχου και δημιουργίας DVD, για τους τεχνικούς των Τμημάτων/Εργαστηρίων του ΓΠΑ καθώς και γενικότερα για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ.

Για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων, το Εργαστήριο Πληροφορικής, σε συνεργασία με το Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου, διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για την ψηφιοποίηση αναλογικού οπτικο-ακουστικού υλικού, καθώς και την επανακωδικοποίηση ψηφιακού υλικού σε ένα ευρύ φάσμα τύπων ψηφιακού βίντεο και ήχου (AVI, MPEG, Real Video/Audio, Windows Media Video/Audio). Επίσης, το Εργαστήριο Πληροφορικής υποστηρίζει τα ακόλουθα κατ’ επιλογή προπτυχιακά μαθήματα τα οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και σε θέματα βιντεοσκόπησης και επεξεργασίας εικόνας, ήχου:

·         Κατ’ επιλογή μάθημα «Πολυμέσα στην Οικονομία», 9ο Εξάμηνο, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης.

·         Κατ’ επιλογή μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής», 8ο Εξάμηνο, Τμήμα Επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής.

Επιτυχημένα Παραδείγματα

Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος βιντεοσκοπημένων και ψηφιοποιημένων διαλέξεων/ εργαστηριακών πειραμάτων:

 • Βιντεοσκοπημένο δοκίμιο επίδειξης σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με θέμα «Εκτροφή Μεταξοσκώληκα» από το Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του ΓΠΑ.

Συμμετέχουν: (α) Πασχάλης Χαριζάνης Αν. Καθηγητής Εργαστηρίου Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας ΓΠΑ (β) Ομάδα Τηλεκπαίδευσης ΓΠΑ και μέλη ΔΕΠ ΓΠΑ.

 • Βιντεοσκοπημένο εργαστηριακό μάθημα του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής. Υπεύθυνη Μαθήματος: Ευτ. Ξυλούρη-Φραγκιαδάκη, Αν. Καθηγήτρια.
  • 1ο Εργαστήριο: Η βιολογική κτηνοτροφία στην Ελλάδα. Προβλήματα υγείας στη βιολογική εκτροφή ορνίθων κρεοπαραγωγής και προτάσεις για τη βελτίωσή τους.
  • 2ο Εργαστήριο: Υγιεινή και πρόληψη νοσημάτων εκτροφής χοίρων.
  • 3ο Εργαστήριο: Σύγχρονα προβλήματα υγείας σε εκτροφές κουνελιών στη χώρα μας.

2.3.2 Παροχή οδηγιών για την Υπηρεσία

Εργαστήριο Πληροφορικής ΓΠΑ

Δ. Κόκκας, Εργαστήριο Πληροφορικής, Ε.Ε.Δ..Ι.Π., Τηλ.: 210 5294205,E-mail: kokkas@aua.gr

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet

Το Κέντρο Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (ΚΥΜΑ) του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) ή αλλιώς ΚΥΜΑ/GUnet παρέχει, υπό προϋποθέσεις, τη δυνατότητα βιντεοσκόπησης διαλέξεων καθώς και ψηφιοποίηση, κωδικοποίηση και πραγματοποίηση ψηφιακού μοντάζ στο βίντεο διαλέξεων, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες ή συνεργαζόμενους σκηνοθέτες. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο δικτυακό τόπο http://mc.gunet.gr.

Με δικά σας μέσα

Στον δικτυακό τόπο του ΚΥΜΑ/GUnet (http://mc.gunet.gr) μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με το πως μπορείτε εσείς ή οι τεχνικοί του Τμήματος/Εργαστηρίου σας να ψηφιοποιήσετε και να πραγματοποιήσετε μοντάζ στο βίντεο της διάλεξής σας.


2.4 Διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού κατ’ απαίτηση μέσω Διαδικτύου

2.4.1 Περιγραφή

Το Τμήμα Δικτύων-Διαδικτύου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πληροφορικής του ΓΠΑ υποστηρίζει την υπηρεσία διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού κατ’ απαίτηση μέσω Διαδικτύου (video on demand). Η υπηρεσία αυτή παρέχει στο χρήστη (φοιτητή, εκπαιδευόμενο) τη δυνατότητα παρακολούθησης οπτικο-ακουστικού υλικού του ενδιαφέροντός του (όπως διάλεξη, εργαστηριακό μάθημα, σεμινάριο ή παρουσίαση) στο τερματικό του μέσω της χρήσης συγκεκριμένου λογισμικού (Windows Media Player, Real Player, Apple Quicktime κ.λπ.).

Ο χρήστης του ΓΠΑ μπορεί να επιλέξει, από το διαθέσιμο υλικό που υπάρχει αποθηκευμένο στον εξυπηρετητή της υπηρεσίας και βρίσκεται στη διεύθυνση http://mediaserver.aua.gr, το θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει και να το παρακολουθήσει από το τερματικό του ενώ έχει τη δυνατότητα να διακόψει τη μετάδοση ή να μετακινηθεί σε κάποιο άλλο σημείο της μετάδοσης ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα αποθήκευσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στον εξυπηρετητή της υπηρεσίας έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ εφόσον ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και κανονισμούς και πάντα σε συνεργασία με το Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου του ΓΠΑ.

Διαθέσιμος Εξοπλισμός

Το ΓΠΑ για την υποστήριξη της υπηρεσίας διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού κατ’ απαίτηση μέσω Διαδικτύου διαθέτει δύο εξυπηρετητές:

·        Έναν εξυπηρετητή, ο οποίος υποστηρίζει την τεχνολογία Microsoft Windows Media και είναι εγκαταστημένος στo κτίριο του Μουσείου του ΓΠΑ (http://mediaserver.aua.gr).

·        Έναν εξυπηρετητή (πιλοτικά) ο οποίος υποστηρίζει την τεχνολογία Real και βρίσκεται εγκατεστημένος στο κτίριο της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ.

Οι εξυπηρετητές αυτοί υποστηρίζουν την ταυτόχρονη σύνδεση ενός μεγάλου αριθμού χρηστών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από όπου και εάν βρίσκονται κάποιο μάθημα, διάλεξη κλπ. Επίσης, είναι διαθέσιμοι στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΓΠΑ για την αποθήκευση του ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού.

Επιτυχημένα Παραδείγματα

Ενδεικτικός κατάλογος από αποθηκευμένες ροές που βρίσκονται στον εξυπηρετητή του ΓΠΑ (http://mediaserver.aua.gr) προέρχονται είτε από κάποια εκδήλωση, είτε από ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του ΓΠΑ:

 • Βίντεο από εκπαιδευτικό υλικό του Τμήματος Επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής του Εργαστηρίου Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας:
 • Βίντεο από εκδηλώσεις του Τμήματος Επιστήμης της Φυτικής Παραγωγής:
  • Μελισσοκομική Έκθεση Μοσχάτου.

2.4.2 Υπεύθυνοι υποστήριξης της Υπηρεσίας

·        Θ. Μακρανδρέου, Τεχνικός Υπεύθυνος Δικτύων της Μονάδας Δικτύου-Διαδικτύου-Μηχανογράφησης, Τηλ.: 210 529 4202, E-mail: thanos@aua.gr

·        Π. Τζικόπουλος, Προγραμματιστής, Κεντρικό Γραφείο Υποστήριξης Εκπαιδευτικού 'Έργου, Ε-mail: pt@aua.gr

 

2.5 Ζωντανές Μεταδόσεις μέσω Διαδικτύου

2.5.1 Περιγραφή

Η υπηρεσία ζωντανών μεταδόσεων μέσω Διαδικτύου (streaming) εξυπηρετεί τη μετάδοση εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και σεμιναρίων πάνω από το Διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο.

Δικαίωμα πραγματοποίησης μιας ζωντανής μετάδοσης έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ εφόσον ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και κανονισμούς που διέπουν τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου του ΓΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες, υποβάλλουν αίτηση η οποία περιγράφει αναλυτικά το θέμα της ζωντανής μετάδοσης και όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία που την αφορούν, στο Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου. Η αίτηση προωθείται και εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας ζωντανών μεταδόσεων μέσω Διαδικτύου εγκρίνεται. Οι αιτούντες πιστοποιούνται μέσω κωδικού και συνθηματικού πρόσβασης στον εξυπηρετητή και μπορούν πλέον να πραγματοποιήσουν τη ζωντανή μετάδοση με την τεχνική υποστήριξη και την εποπτεία του Γραφείου Δικτύων-Διαδικτύου του ΓΠΑ.

Επίσης, εφόσον ζητηθεί, είναι δυνατή η – κατά περίπτωση - αποθήκευση της μεταδιδόμενης εικονορροής σε μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο. Οι ζωντανές μεταδόσεις μπορούν να διεξαχθούν είτε σε κάποια(ες) από τις πλήρως εξοπλισμένες Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης του ΓΠΑ, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο του ΓΠΑ (γραφείο, αίθουσα κ.λπ.) το οποίο δαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την αξιοποίηση της υπηρεσίας ζωντανών μεταδόσεων μέσω Διαδικτύου.


Διαθέσιμος Εξοπλισμός

Το ΓΠΑ για την υλοποίηση της υπηρεσίας διαθέτει έναν εξυπηρετητή (video streaming server), ο οποίος αναλαμβάνει να μεταδώσει τη ροή εικόνας σε κάθε τελικό χρήστη που θα τη ζητήσει. Ο χρήστης που λαμβάνει τη ροή εικόνας δεν την αποθηκεύει τοπικά, αλλά, τα μεταδιδόμενα δεδομένα προβάλλονται στο τερματικό του, μέσω της χρήσης συγκεκριμένου λογισμικού (Real Player), χωρίς όμως να παραμένει αντίτυπο στον τοπικό σκληρό του δίσκο. Ο χρήστης που παρακολουθεί τη μετάδοση, μπορεί – ανά πάσα στιγμή - να διακόψει την παρακολούθηση του γεγονότος.

Η υπηρεσία αυτή υλοποιείται μέσω της τεχνολογίας Real και πιλοτικά μέσω της τεχνολογίας Windows Media. Για την παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας αυτής, χρησιμοποιείται το λογισμικό Helix Real Server το οποίο είναι εγκαταστημένο σε κεντρικό κόμβο του ΕΔΕΤ και είναι επίσης διαθέσιμο στους φορείς του ΕΔΕΤ για ζωντανές μεταδόσεις.

Η πρόσβαση σε μια ζωντανή μετάδοση εικονορροής είναι ελεύθερη σε όλους τους τελικούς χρήστες του Διαδικτύου, αρκεί να έχουν εγκατεστημένο στο τερματικό τους το λογισμικό Real Player.

Επιτυχημένα Παραδείγματα

Ο παρακάτω κατάλογος παρουσιάζει εκδηλώσεις του ΓΠΑ που έχουν μεταδοθεί ζωντανά μέσω του Διαδικτύου:

 • Ημερίδα του Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του ΓΠΑ" (7 Ιουνίου 2007).
  • Χρήση Αίθουσας Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ.
  • Ζωντανή αναμετάδοση στο Διαδίκτυο της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ.
 • Τηλε-ημερίδα GUnet για δράσεις τηλεκπαίδευσης
  • Χρήση Αίθουσας Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ.

2.5.2        Υπεύθυνοι υποστήριξης της Υπηρεσίας

Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου ΓΠΑ

·        Θ. Μακρανδρέου, Τεχνικός Υπεύθυνος Δικτύων της Μονάδας Δικτύου-Διαδικτύου-Μηχανογράφησης, Τηλ.: 210 529 4202, E-mail: thanos@aua.gr

·        Κ. Δαλιάνη, Τεχνικός Δικτύων, Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου, Τηλ.: 210 529 4889,
E-mail: kate@aua.gr

·        Π. Μούρτος, Τεχνικός Δικτύων, Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου, Τηλ.: 210 529 4887,
E-mail: takism@aua.gr

·        Ι. Βελάγκος, Τεχνικός Δικτύων, Γραφείο Δικτύων-Διαδικτύου, Τηλ.: 210 529 4887,
E-mail: gvelagos@aua.gr3. Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης

Το ΓΠΑ για την καλύτερη υποστήριξη των παραπάνω υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης αναπτύσσει μια σειρά συμπληρωματικών υπηρεσιών, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια.

3.1 Τηλεφωνία μέσω του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

3.1.1 Περιγραφή

Στόχος του ΓΠΑ είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σ' όλους τους χρήστες του τηλεφωνικού του δικτύου να επικοινωνούν τηλεφωνικά χωρίς χρέωση, μέσω της διαδικτυακής σύνδεσης με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο - GUnet, με τους χρήστες άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Η υπηρεσία τηλεφωνία μέσω του Διαδικτύου ή Voice over IP επιτυγχάνει, κατά κύριο λόγο, την τηλεφωνική επικοινωνία χρηστών του ΓΠΑ μέσω του Διαδικτύου με άλλα Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. και ιδρύματα της χώρας που είναι συμβεβλημένα στο Δίκτυο του GUnet (μια λίστα από αυτά βρίσκεται στη διεύθυνση http://voip.gunet.gr/table_universities.htm) καθώς και με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ευρώπης και των Η.Π.Α που συμμετέχουν στο δίκτυο ViDeNet. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ViDeNet αναφέρονται στο δικτυακό τόπο http://www.vide.net/.

Οι χρήστες της υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν κλήσεις είτε από παραδοσιακές τηλεφωνικές συσκευές, είτε από συσκευές IP τηλεφωνίας, είτε από ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι διαθέτουν προγράμματα τηλεφωνίας (softphones όπως το Xlite και το SJPhone κ.α.) καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό, δηλαδή μικρόφωνο και ακουστικά/ηχεία. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες του ΓΠΑ θα μπορούν να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία ακόμα και σε Εργαστήρια ή σε άλλους χώρους όπου δεν υπάρχει τηλεφωνικό δίκτυο παρά μόνο πρόσβαση στο Διαδίκτυο, έστω και ασύρματη. Ακόμη παρέχει την ευελιξία επιλογής τόσο του παροχέα της Υπηρεσίας όσο και των τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων υλοποιείται (SIP, H323).

Σήμερα, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ μπορούν να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία αυτή μόνο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή αφού πρώτα εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους το Softphone XLite. Για τη εγκατάσταση του λογισμικού αυτού θα βρείτε οδηγίες σε μορφή βίντεο στη διεύθυνση http://infolab-srv.aua.gr, αφού πατήσετε Software και κατόπιν Xlite Config.

Το ΓΠΑ για να αξιοποιήσει συνολικά την προαναφερθείσα Υπηρεσία, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού για το τηλεφωνικό κέντρο του και τα ενεργά στοιχεία του δικτύου του.

3.1.2        Υπεύθυνοι υποστήριξης της Υπηρεσίας

·        Θ. Μακρανδρέου, Τεχνικός Υπεύθυνος Δικτύων της Μονάδας Δικτύου-Διαδικτύου-Μηχανογράφησης, Τηλ.: 210 529 4202, E-mail: thanos@aua.gr

·        Μ. Χατζηγεωργιάδης, Τεχνικός Δικτύων, Εργαστήριο Πληροφορικής, Τηλ.: 210 529 4204,
E-mail: mc@aua.gr

3.2 Σύστημα ηλεκτρονικής δοκιμασίας αυτοαξιολόγησης

3.2.1 Περιγραφή

Το σύστημα ηλεκτρονικής δοκιμασίας αυτοαξιολόγησης του ΓΠΑ επιτρέπει την αυτοαξιολόγηση, εξέταση και βαθμολόγηση των φοιτητών μέσω Διαδικτύου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δύο κατηγορίες χρηστών, Διδάσκοντες και Φοιτητές. Η κάθε κατηγορία έχει διαφορετικά δικαιώματα. Οι Διδάσκοντες μπορούν να καταχωρίσουν ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ή εξέτασης για τα μαθήματά τους και να δημιουργήσουν δοκιμασίες. Οι Φοιτητές έχουν δικαίωμα χρήσης των δοκιμασιών που έχουν οριστεί από τους διδάσκοντες.

Χρήση Συστήματος

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ή εξέτασης για τα μαθήματά τους μπορούν να δημιουργήσουν όλοι οι χρήστες της κατηγορίας Διδάσκοντες.

Ενεργοποιώντας την επιλογή Προβολή Μαθημάτων εμφανίζονται τα μαθήματα για τα οποία έχει ήδη δημιουργήσει ο χρήστης (διδάσκων) ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ή μια κενή λίστα εάν δεν έχει δημιουργήσει. Στο τέλος της λίστας των μαθημάτων υπάρχει η επιλογή Προσθήκη με την ενεργοποίηση της οποίας δημιουργείται νέο μάθημα. Για τη δημιουργία ενός νέου μαθήματος αρκεί να γραφεί το όνομά του.

Το σύστημα αυτόματα ορίζει έναν κωδικό μαθήματος και δημιουργεί μια ενότητα με όνομα Γενική η οποία δεν μπορεί να διαγραφεί. Στη συνέχεια, μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες ενότητες, χωρίς περιορισμό. Οι ενότητες παρέχουν τη δυνατότητα ομαδοποίησης των ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης που καταχωρούνται.

Για κάθε μάθημα μπορούν να δημιουργηθούν μια σειρά από δοκιμασίες αυτοαξιολόγησης ή εξέτασης. Για κάθε δοκιμασία καταχωρούνται τα εξής στοιχεία:

·        Έναρξη: Η χρονική στιγμή (ημερομηνία και ώρα) από την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δοκιμασία από τους φοιτητές.

·        Λήξη: Η χρονική στιγμή (ημερομηνία και ώρα) μετά την οποία δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί η δοκιμασία από τους φοιτητές.

·        Διάρκεια: Ο χρόνος, σε λεπτά, που διαρκεί η δοκιμασία. Αναφέρεται στις επίσημες δοκιμασίες (εξετάσεις).

·        Είδος: Επίσημη Δοκιμασία (εξέταση) ή Δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.

·        Σύνολο Ερωτήσεων: Ο αριθμός των ερωτήσεων που περιλαμβάνει η δοκιμασία.

·        Ερωτήσεις ανά ενότητα: Οι ερωτήσεις ανά ενότητα στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες ενότητες (δηλαδή ομάδες ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης) και χρειάζεται οι ερωτήσεις να προέρχονται από όλες τις ενότητες.

·        Ερωτήσεις ανά βαθμό δυσκολίας: Αριθμός ερωτήσεων ανά βαθμό δυσκολίας.

Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης επιλέγονται, για κάθε εξεταζόμενο, τυχαία και εμφανίζονται με τυχαία σειρά. Με την υποβολή των απαντήσεων το σύστημα εντοπίζει τις σωστές και τις λάθος απαντήσεις και επιστρέφει στο χρήστη μια περίληψη (σύνολο ερωτήσεων, σύνολο ερωτήσεων που απαντήθηκαν, σύνολο σωστών και λάθος απαντήσεων) και, επιπλέον, εμφανίζει τις ερωτήσεις με την απάντηση του χρήστη και τη σωστή απάντηση.

Το σύστημα λειτουργεί στη διεύθυνση http://kbms.aua.gr:8080/WebExam/. Για αναλυτικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης στην παραπάνω διεύθυνση.

3.2.2 Υπεύθυνος υποστήριξης της Υπηρεσίας

Μ. Μαλιάππης, ΕΕΔΙΠ, Εργαστήριο Πληροφορικής, Τηλ.: 210 529 4451, E-mail: michael@aua.gr

3.3 Σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης αιθουσών τηλεκπαίδευσης

3.3.1 Περιγραφή

Το σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης αιθουσών τηλεκπαίδευσης (υπηρεσία διαχείρισης αιθουσών) αποτελεί τον εικονικό χώρο μέσω του οποίου μπορούν τα μέλη ΔΕΠ του ΓΠΑ να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των αιθουσών τηλεκπαίδευσης του ΓΠΑ. Επίσης, μέσω του συστήματος αυτού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι διδάσκοντες να καταχωρούν το ενδιαφέρον τους για κράτηση αίθουσας τηλεκπαίδευσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια συνεδρία τηλεδιάσκεψης. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε αίθουσα διδασκαλίας του ΓΠΑ, εάν ζητηθεί.

Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ μπορεί να ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα των αιθουσών τηλεκπαίδευσης του ΓΠΑ στην διεύθυνση http://teledu.aua.gr/auaclass/. Επιπλέον, τα μέλη ΔΕΠ του ΓΠΑ μπορούν να κάνουν κράτησης αίθουσας, κάνοντας login με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που χρησιμοποιούν για το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail).

 

3.3.2 Υπεύθυνος υποστήριξης της Υπηρεσίας

Δ. Κρεμμύδας, Τεχνικός, E-mail: kremmydas@aua.gr

 

 

Πρόγραμμα Συνεδριών Τηλεκπαίδευσης

Ημ/νια: Pick a date OK
Intesa Consumatori
Ομάδα Τηλεκπαίδευσης